Nasz personel

Opieka świadczona przez naszą firmę jest dostosowana indywidualnie do stanu zdrowia, potrzeb Podopiecznego oraz oczekiwań rodziny. Do każdego Podopiecznego podchodzimy w sposób bardzo rzetelny uwzględniając również jego zapotrzebowanie na inne formy aktywności życiowej

W zależności od zakresu opieki, która jest wymagana oferujemy następujący wykwalifikowany personel:

- Asystent Opieki

- Opiekunka/Opiekun

- Rehabilitantka/Rehabilitant

- Pomoc domowa.

opiekunkaAsystent Opieki

asystent opieki dla seniora

Zadaniem Asystenta opieki jest pomoc osobie starszej w podstawowych czynnościach dnia codziennego, wsparcie w prowadzeniu domu a także profilaktyka zdrowia Podopiecznego przy współpracy z personelem medycznym. Asystent Opieki aktywizuje Podopiecznego aby jak najdłużej zachował sprawność fizyczną oraz samodzielność życiową. Asystent Opieki pomaga Podopiecznemu w kontaktach z organizacjami i urzędami.

Asystenci opieki wykonują zadania z zakresu higieny Podopiecznego (zmiana pościeli, przygotowanie ubrania), przygotowania posiłków (przygotowanie oraz karmienie), opieki i pielęgnacji ( pomoc w poruszaniu się, pomoc przy korzystaniu z toalety), profilaktyki przeciwodleżynowej (pomoc w zmianie ułożenia ciała, aktywizacja i ćwiczenia ruchowe), wsparcia psychicznego (pomoc w realizowaniu zainteresowań podopiecznego, dyskusje, organizacja rozrywek i wypoczynku, pomoc w kontaktach z rodziną, spacery), pomocy w zakresie prowadzenia domu (pranie, sprzątanie, zakupy, opieka nad zwierzętami domowymi).

opiekunkaOpiekunka/Opiekun

opiekunkadlababci

Opiekunowie to specjaliści z zakresu opieki nad osobami starszymi. Osoby takie przechodzą specjalistyczne szkolenia i są profesjonalnie przygotowani do pełnienia opieki.

Opiekunowie wykonują zadania z zakresu całkowitej higieny Podopiecznego (w tym m.in. toaleta ciała, ubieranie, rozbieranie, zmiana pościeli), przygotowania posiłków (w tym m.in. przygotowanie oraz karmienie), opieki i pielęgnacji (w tym m.in. pomoc w poruszaniu się, pomoc przy korzystaniu z toalety, zmiana pieluch, wymiana worka na mocz, pielęgnacja), profilaktyki przeciwodleżynowej (w tym m.in. pomoc w zmianie ułożenia ciała, aktywizacja i ćwiczenia ruchowe), podstawowych pomiarów medycznych (w tym m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar tętna, pomiar glukozy, pomoc w przyjmowaniu leków), wsparcia psychicznego (w tym m.in. pomoc w realizowaniu zainteresowań podopiecznego, dyskusje, organizacja rozrywek i wypoczynku, pomoc w kontaktach z rodziną, spacery), pomocy w zakresie prowadzenia domu (w tym m.in. pranie, sprzątanie, zakupy, opieka nad zwierzętami domowymi).

Opiekunki i opiekunowie posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe by sprawować opiekę nad niesamodzielnymi i leżącymi Podopiecznymi.

opiekunkaRehabilitantka/Rehabilitant

opiekunkadlababci

Wygodnym sposobem odzyskania sprawności lub realizacji zalecanej rehabilitacji jest możliwość korzystania z niej we własnym domu. Nasza firma oferuje prowadzenie rehabilitacji w domu pacjenta. Nasza grupa fizjoterapeutów i rehabilitantów posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu zabiegów rehabilitacyjnych w domu klienta.

Rehabilitacja jest ważnym uzupełnieniem procesu leczenia oraz opieki osób starszych. Celem jest uzyskanie maksymalnej sprawności ruchowej, psychicznej oraz samodzielności w codziennych zadaniach.

Do zakresu rehabilitacji domowej zależą:

- Ćwiczenia usprawniające

- rehabilitacja pourazowa

- rehabilitacja po udarze mózgu

- rehabilitacja po wstawieniu endoprotezy

- rehabilitacja po amputacji kończyny.

opiekunkaPomoc domowa

opiekunkadlababci

Nasza firma oferuje personel z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego. Nasze pomoce domowe świadczą usługi z zakresu: sprzątania, gotowania, prania, prasowania, gruntownego sprzątania, utrzymywanie porządku w ogrodzie itp.

Nasze pomoce domowe wyręczają naszych klientów z pracochłonnych i uciążliwych prac.